XVII. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia


A Pro-Sec Kft rendezésében 17. alkalommal kerül sor az Országos Tulajdonvédelmi Konferenciára, melynek témái a minősített adatvédelem, a személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások problémaköre, valamint az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés vagyonvédelmet érintő kérdéseinek megvitatása, és a szakemberek eszmecseréje.

Az évente megrendezésre kerülő konferencia célja a közintézmények, nagyvállalatok, vagyonvédelemmel-, és biztonsággal foglalkozó mikró, kis, közép és nagyvállalkozások szakmai és tudományos ismereteinek bővítése, a legmodernebb technológiák megismertetése. 

A konferencia időpontja
: 2012. október 3-4-5.

A konferencia helyszíne
: Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9. AQUA-SOL Hotel****

REGISZTRACIO ITT !


A konferencia felkért fővédnöke és szakmai közreműködője: Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke

A konferencia felkért védnökei: 
- Magyar Rendészettudományi Társaság 
- Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetsége 
- Magyar Biztonságvédelmi Egyesület 

A konferencia témái:

- Minősített adatvédelem jelene és jövője 
- A személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások problémaköre 
- Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés vagyonvédelmet érintő kérdéseinek megvitatása 

A konferencia programja:


2012. október 3. 

A minősített adatvédelem jelene és jövője


- Megnyitó - Dr. Janza Frigyes, nya.rendőr vezérőrnagy, MRTT főtitkár 

- A minősített adatok védelme - Zala Mihály, elnök, NBF 

- Kamarai feladatok a minősítésben - Német Ferenc, országos elnök, SZVMSZK 

- Minősített és nem minősített adatokat kezelő rendszerek cyber védelme - Frész Ferenc, CDMA vezető, NBF 

- A minősített adatok védelmének újabb eszköze a hatósági terméktanúsítás - Kapitány Sándor, terméktanúsítási osztályvezető, NBF 

- A hatósági terméktanúsítás rendszere - Balogh Gábor, terméktanúsítási főreferens, NBF 

- A terméktanúsítás lehetséges laboratóriumi háttere az Óbudai Egyetemen, különös tekintettel a Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Karra - Dr. Horváth Sándor PhD, dékán Óbudai Egyetem Bánki Kar, 
- Korreferátum: Az Óbudai Egyetem ABI szakmai műhelyének helye és szerepe a terméktanúsításban, Dr.Kovács Tibor PhD/CSc 

- Ipar? Biztonság? Iparbiztonság! - Némethné Stadler Erika, iparbiztonsági osztályvezető, NBF 

- A HM EI Zrt. biztonsági politikájának elvei és gyakorlati megvalósítása - Rawelhoffer Antal, HM EI Zrt Belső Ellenőrzési és Biztonsági osztályvezető 

- Iparbiztonság más szemszögből - Pintér József, Multi Alarm Zrt 

- TEMPEST „élő bemutatóval” - Horváth József, kisugárzás védelmi osztályvezető NBF

2012. október 4.: 

A minősített adatvédelem jelene és jövője

- SzVMSzK szakértői névjegyzékbe felvett szakértők segítik a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakterületeken tevékenykedőket - Dr. Pongor Sándor, SzVMSzK Szakértői Szekció vezetője

- Személy-, vagyonvédelmi termékek tanúsításának igénye a pályázatok kiírásánál - Tóth Attila, SzVMSzK Biztonságtechnikai Szekció vezetője

- Személy-, vagyonvédelmi termékek, rendszerek, szervezetek minősítése különös tekintettel a szabványokra és a fogyasztói elvárásokra - Móré Attila, SzVMSzK mérnök szakértő B9, B10, B11, B12, B14 részterületeken

A személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások problémaköre, gazdaságélénkítő programok 

- A kamarák és az érdekképviseleti szervek szerepe a közbeszerzési eljárásokban - Dr. Kovács László, NFM Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság

- Gazdaságélénkítő és tehermentesítő források -  GM-NFÜ

- A közbeszerzési szabályozás főbb változásai az ajánlattevők szempontjából - Dr. Kovács László, NFM Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság:

- A személy-, vagyonvédelmi, biztonsági tárgyú közbeszerzési eljárások elemzése, különös tekintettel az alacsony árat, vagy aránytalan ellenszolgáltatást tartalmazó, gazdasági ésszerűséggel össze nem egyeztethető ajánlatok vizsgálatára. / Hogyan lehet a legoptimálisabban kiválasztani az ajánlattevőt? Legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot válasszuk bírálati szempontként?/ - Dr. Barna Orsolya, MKI Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó

- Milyen résszempontokat adjunk? Vegyünk elő egy régi ajánlatkérési dokumentációt és másoljuk át a szokásos bírálati szempontokat (ellenőrzési módszerek, toborzási, kiválasztási, felkészítési, munkába állítási eljárási folyamatok ismertetése, stb.) vagy vonjunk be szakértőt, netán a kamarát az ajánlati dokumentáció műszaki-szakmai leírásának elkészítésébe? - Birtalan Géza, SZVMSZK oktatási, szakképzési és minőségügyi elnökhelyettes:

2012. október 5. 

Vagyonvédelmi képzések, továbbképzések jelene és jövője 

- A 2012. évi CXX. Törvény végrehajtására kiadandó BM rendelet magánbiztonságot érintő elemei - Dr. Eiselt György főosztályvezető BM Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály:

- A 2012. évi CXX. Törvény „az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról” értelmezéséről és a kamarai tennivalókról - SZVMSZK

- Az új OKJ bevezetésének hatása az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésre - Rácz György, tü. alezredes BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési Osztály

- Lehetőségek a magánbiztonsági területeken felsőfokú tanulmányt folytatni kívánok részére - Dr.Kovács Sándor, NKE RTK

- A konferencia zárása

EBÉD