Tagok

A Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON jelenlegi tagjai.

Breyer Gábor

Budapesten született 1948-ban. A Madách Gimnáziumi érettségi után 1972-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Műsorközlő Ágazatán. Profilja a videótechnika.

1972-től 1992-ig az akkori KGST nagy zártláncú videó gyártójánál, a Híradástechnika Szövetkezetnél dolgozik, mint fejlesztési laborvezető. Szolgálati szabadalmak sora kíséri akkori munkáját, az 1980-as moszkvai olimpiai játékokon az eseményre felépített TV stúdióba 1100 darab színes monitor kerül kiszállításra, melyet az ő csoportja fejlesztett ki.

1990-ben létrehozza a biztonságtechnika osztályt, melynek a vezetője. Panasonic CCTV és Ademco behatolásjelző eszközökből áll a portfólió. Még abban az évben Milánóban végzi el az amerikai Ademco tanfolyamát.

1992-ben találja meg őt a Securiton, amely kizárólagos jogot nyert a Panasonic CCTV magyarországi nagykereskedelmére. A Securiton Kft rövid idő alatt megsokszorozza eladásait.

1995-től a Sensormatic Kft igazgatója. Nagy siker, hogy a cég elnyeri a Magyar Országház védelmére kiírt tendert. A rendszer 1996-ban kerül átadásra.

1997-től 1998-ig az egyik legnagyobb biztonságtechnikai cég, a Tüvati (ma TVT) Rt. kereskedelmi igazgatójaként számtalan kiemelt projekt megoldásán dolgozik.

1999-2000 között kereskedelmi igazgatója a Montel Biztonságtechnikai Kft-nek.

A 2000-ben új cég, a neves érzékelőgyártó, az Aritech Magyarország igazgatója lesz. Az Aritechet 2002-ben megvásárolja a General Electric és a vezetésével az eladások 2005-re meghatszorozódnak és ebben az évben elnyeri a GE EMEA régióban „az év menedzsere” címet.

2011-ben, 62 évesen a GE-től vonult nyugdíjba.

Dr. Bozsik Frigyes

Budapesten született 1955-ben. 1973-ban érettségizett a kőbányai I. László gimnáziumban.

A szakmai pályafutását 1979 áprilisában bűnügyi vizsgálóként kezdte a BRFK XI. ker. Rendőrkapitányságon. 1981-1984 között a Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi szakán, nappali tagozatos hallgatóként tanult, majd a diploma megszerzése után a Belügyminisztérium Fegyelmi Osztályára kapott kinevezést, ahol rendőrök által elkövetett katonai és köztörvényes bűncselekményeket vizsgált nyomozóhatósági jogkörben eljárva.

1986-ban kezdte el tanulmányaimat az ELTÉ-n és 1991-ben jogi doktorátust szerzett.

A rendszerváltáskor felkérést kapott, hogy az újjá alakuló Nemzetbiztonsági Hivatal tisztjeként a különösen fontos és bizalmas munkakörbe kerülők nemzetbiztonsági ellenőrzésének jogi és szakmai hátterét teremtse meg az ellenőrzésre hivatott szakmai egység helyettes vezetőjeként.

1993-ban érdeklődése a civil biztonsági terület irányába fordult. Kezdetben a Group4S operatív igazgatója volt, majd 1996-ban a Zwack Unicum biztonsági vezetője lett.

1999-ben hívták meg a MOL Nyrt. biztonsági igazgatójának pozíciójára. Ezt a munkakört 2006-ig töltötte be, majd utána egy évig a MOL elnökének biztonsági főtanácsadójaként dolgozott.

2008-2009 közötti időben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kormányfőtanácsosa volt. Ebben a feladatkörben az uniós fejlesztési pénzek felhasználásának szabályszerűségét vizsgálta. Munkáját egy súlyos síbaleset miatt kénytelen volt befejezni, nyugdíjba vonult.

Nyugdíjas éveit is aktívan tölti, iparvállalatoknak ad szakmai, biztonsági tanácsokat. Jelenleg egy szakmai egységet irányít biztonsági területen.

Megalakulása óta tagja és első elnöke a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének, jelenleg tiszteletbeli elnöki pozíciót tölt be az egyesületben.

Filkorn József

Filkorn József 1952-ben született Lovasberényben. A Székesfehérvári Híradás- és Gépipari Technikumban végezte el a középiskolát, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán fejezte be tanulmányait.

Az egyetem villamos karán számítástechnikát, hardver ismereteket és programozási nyelveket tanult, megismerte a elektronikus eszközök működését, ill. a berendezések lelkét, a programokat is.

Első munkahelye a VIDEOTON Számítástechnikai Gyára, ahol videoterminálok, perifériák fejlesztésével foglalkozott. Mintegy 5 éves fejlesztői munka után, 7 évet külföldön élt és dolgozott, mint számítástechnikai szervízmérnök.

1990-ben néhány kollégájával megalapították a SEAWING Kft-t, vállalva egy kezdő vállalkozás kihívásait. A vállalkozás amerikai bérmunkával indult, majd a kártyás technológiákra építve a beléptető rendszerek fejlesztése lett a cég elsődleges üzletága.

József kreativitása, hozzáértése és kitartása is kellett a cég sikereihez. Széles érdeklődésű mérnök volt, aki szinte mindenhez értett, ami „műszakinak” számított. Az örök „szaki” volt ő, aki a SEAWING Kft műszaki és biztonsági igazgatójaként filozófiát vitt egy-egy rendszer megtervezésébe, kiépítésébe, de a precizitása is legendás volt. A tudását szívesen megosztotta másokkal, oktatott a cég partnereinek, oktatott az egyetemen, előadásokat tartott konferenciákon, szakértett, a szakma ismerte és elismerte. Azok közé tartozott, akiknél az elméleti tudás nagy gyakorlattal és szakmaszeretettel párosult.

Sokszínű volt magánéletében is. Lelkesedett a repülésért, élvezte, hogy a föld felett repülve megismeri az országot, imádta, hogy máshogy láthatta fentről a napsugarak csillogását.

Tragikus repülőbalesetben hunyt el, 65 évet élt.

Kincs István

1955-ben született Szamosújlakon.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán szerzett diplomát. Első munkahelyén a Belkereskedelmi Továbbképző Intézetben magyarra fordította és kiadta Rainer Wirsching "Vigyázat a pénztárnál" c. könyvét. Áruházi lopások megelőzése érdekében tesztlopásokat és továbbképzéseket szervezett és megírta az "Áruházi vagyonvédelem " c. könyvét. A Centrum és Skála áruházak számára végzett szakértői tevékenységet, a vásárlói lopások visszaszorítása és megelőzése érdekében.

Szakmai pályafutását a B Consultingban folytatta, ahol  nyomda alá rendezte és kiadta  Kármán Józsefnek a  "Bevezetés a vagyonvédelembe" c. könyvét. Később a Tüvati Kft-ben megalapította és szerkesztette, a mai napig működő Biztonság c. szakfolyóiratot. Ebben az időszakban szakmai utazásokat is szervezett külföldi neves vagyonvédelmi szakkiállítások megtekintése céljából.

1990-ben több vállalkozás és az ORFK valamint BRFK közreműködésével megalapította az Őrmester Kft-t. A vállalat komoly rangot vívott ki magának a piacon, - ezt jelzi a három  alkalommal is elnyert Superbrands díj, továbbá számtalan más elismerés.  Az immáron 27 éve működő társaság időközben Nyrt-vé  vált és az operativ vezetést fia vette át tőle. Egyre inkább stratégiai kérdésekre, innovatív biztonságtechnikai megoldások felkutatására  és fiatal menedzser társai képzésére fókuszál.

Szakterülete a kereskedelmi vagyonvédelem, továbbá a risk management, – de az utóbbi években az intelligens kamerarendszerek fejlődését is figyelemmel követi. Több szakkönyv és publikált mű szerzője. Jelenleg saját blog rovatában publikál rendszeresen. Társalgási szinten beszél németül és angolul. Több mint 30 éve dolgozik a vagyonvédelemben.

Dr. Lasz György

Veszprémben született 1947-ben.
18 éves korában induló, 25 éves rendőri szolgálata alatt szinte minden rendfokozatot végigjárt, a BRFK-n közbiztonsági járőr, bűnügyi nyomozó és osztályvezető. 1988-tól Belügyminisztérium médiaszakértője.

Az 1989-es években közvetlen helyszíni irányítója a hazai és nemzetközi sajtó hiteles tájékoztatásának a vasfüggöny lebontásakor.

A rendszerváltás után a Belügyminisztérium sajtóosztályának vezetője és szóvivője. Egészségügyi problémák miatt 1992-ben egészségügyi nyugállományba helyezését kérte.

Leszerelését követően közösen irányították a fia által alapított az In-Kal Security Kft.-t, mely a több évtizedes szakmai tapasztalatának köszönhetően még életében a hazai biztonsági piac meghatározó cégcsoportjává vált.

1992-től az In-Kal cégcsoport alapító tagja és elnöke volt.

Számos állami kitüntetés és kiváló rendőr cím tulajdonosa. Munka mellett végezte el a rendőri szakiskolát, a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakát, az Újságíró iskola szóvivői szakát és a Szegedi Jogtudományi Egyetem 5 évét. Számos rendőri, vagyonvédelmi, magánnyomozói könyv, szakjegyzet szerzője.

Társadalmi funkciói:

  • Rendőrségi és nemzetközi biztonságpolitikai szakértő, a védelmi tudományok doktora.
  • Nyugállományú Belügyminiszteri főtanácsos
  • Parlament elnökének főtanácsadója
  • Rendészeti-, Ifjúsági és Sportbizottság állandó szakértője
  • Budapesti Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökségi tagja és szóvivője
  • IBSSA Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége Igazgatótanácsának tagja,
  • a szövetség nemzetközi igazgatója
  • Magyar Sportszövetség biztonsági főtanácsadója
  • Magyar Ökölvívó Szövetség elnökhelyettese
  • Magyar Labdarúgó Szövetség biztonsági igazgatója

Tóth Levente

1967-ben született Gödöllőn. A híradásipari szakközépiskola után tanulmányait a Kandó Kálmán Villamos Főiskola Híradásipari szakán folytatta, majd 1992-ben az Oxford Brookes University ’BA in Business Studies’ szakát végezte el. 1998-ban a ZMNE biztonságtechnikai mérnök BSc, majd 2006-ban az MSc szakán kiváló minősítésű okleveles biztonságtechnikai mérnök diplomát szerez. Jelenleg az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájának PhD aspiránsa. Kutatási területe a videó megfigyelő rendszerek, ezen belül is a képelemzés és a pszichológia összefonódása, illetve együttes alkalmazása a nem kívánt cselekmények korai felismerésének vonatkozásában.

Szakmai pályafutása 1989-ben az ALARM Bt. megalapításával indult. 1991-től a TÜVATI Kft-nél folytatta a vagyonvédelmi rendszerek telepítését, mint csoportvezető ill. részlegvezető. 1996-tól a TVT Zrt szakmai igazgatója, ahol irányításával az elmúlt évtizedek alatt több ezer biztonságtechnikai rendszer tervezése, telepítése és karbantartása történt.

Az Óbudai Egyetem Műszertechnikai és Automatizálási Intézetben 1998 óta oktatja a videó megfigyelő rendszereket a hallgatóknak, ill. 2010-óta a mesterszakos biztonságtechnikai mérnököknek. 2008-tól a volt Rendőrtiszti Főiskolán, majd 2012-től a NKE Rendészettudományi Karán a biztonságtechnika tantárgyat oktatja. 2015-től részmunkaidőben a kar Magánbiztonsági és Önkormányzati rendészet tanszékén tanári munkakörben dolgozik.

A mérnök kamarának és az SZVMSZK-nak tagja, ill. vagyonvédelmi szakértője. Részt vesz a „Tűzjelzők” és a „Riasztórendszerek” nemzeti szabványosító́ műszaki bizottság munkájában. Biztonságtechnika témakörben több publikációja jelent meg magyar és angol nyelven. A ’CCTV magyarul’ könyv szerzője és a Biztonságtechnika egyetemi jegyzet társszerzője.

Dr. Utassy Sándor

1946-ban született a Heves megyei Bekölcén. 1964-ben érettségizett az újpesti a Landler Jenő Híradásipari Technikumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán diplomázott 1969-ben. 1972-ben lépett be a mai Óbudai Egyetem karának elődjéhez, a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolára. Áldozatos szakmai munkával alapozta meg a mérnöki szintű biztonságtecnikai oktatást, továbbá annak folyamatos fejlesztését és életbentartását. Az elmúlt negyedszázad eredményei igazolják Dr Utassy Sándor munkáját, akinek országosan, ill. nemzetközileg elismert szakemberek kerültek ki a szárnyai alól.

Diákjai tisztelték széleskörű, napra kész szakmai tudását és kedvelték előadásait. A kezdetektől szoros kapcsolatot épített ki a főiskola, a diákok és oktatók, valamint a szakma hazai és külföldi cégei és személyei között, bevonva őket a tantervek fejlesztésébe és az oktatásba is. Oktatott a BMF (ma Óbudai Egyetem) és a ZMNE Biztonságtechnikai mérnök Msc képzésein. Tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának és az SZVMSZK-nak.

Az integrált felügyeleti rendszerek témakörben jelentős kutatói/fejlesztői tevékenységet végzett. 2009-ben három fejlesztőtársával együtt elnyerte a IFIA „Legjobb Tudományos Fejlesztés” nemzetközi díját, az „élelmiszerárusító intelligens automata” projektjével.

Az elektronikus biztonságtechnika témakörében a mai rendszerű, komplexitású hazai felsőoktatási képzés létezése, jelentős részben Dr. Utassy Sándornak köszönhető. Az ő kitartása, tervezési és szervezési képességei, kimagasló szakmai munkája tette lehetővé, hogy 1992-ben a képzés – Felügyeleti informatika és elektronikus vagyonvédelem néven - létrejöjjön és gyökeret verjen.

Szakmai tevékenysége mellett kalandvágyó ember volt. Az „extrém” sportok kedvelője és aktív űzője, amely szenvedély tragikus halálát okozta.