ISMERTETŐ

Majd’ mindenki ismer olyan kollégát, aki szakmai életútja során maradandót alkotott, „sokat tett le az asztalra”. Mindemellett, nem csupán a saját és cége javára tevékenykedett, de a magánbiztonsági iparág fejlődése, sikere és társadalmi elismertsége érdekében is.

A magyar magánbiztonsági iparágat, a technikai és az élőerős szolgáltató cégeket, a szaktudást rendszerező és átadó oktatási intézményeket, érdekképviseleti szervezeteket elhivatott szakemberek hozták létre, akik számára élethivatást jelent a biztonság. Kötelességünk megemlíteni azokat is, akik a megrendelői oldalon védik a vagyon és élet biztonságát szorosan együttműködve az iparág többi képviselőjével.

A SecuriFocus megalapította a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON-t, a hazai biztonsági iparág „hírességeinek csarnokát”, ahol a szakma ismert és széles körben elismert kiválóságai kapnak örök helyet. A PANTHEON tagság a biztonságszakmai közösség nagyrabecsülését és a kiválasztott személy szakmai életútjának elismerését jelképezi.

TAGOK

Posztumusz elismerés

2017-ben az alapító három már elhunyt, kiemelkedő szakembert nevezett meg, akik – a családjuk, közvetlen hozzátartozójuk jóváhagyásával - a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON posztumusz tagjaivá váltak.

Posztumusz tagokFilkorn József
1952-2017


Hurtik Imre
1954-2019


Dr. Lasz György
1947-2003


Dr. Utassy Sándor
1946-2010TagokBalázs Gábor


Banai András


Dr. Bozsik Frigyes


Breyer Gábor


Farkas Bernát


Fialka György


Herwerth Miklós


Juhász Béla


Kincs István


Peterdiné Árva Ilona


Dr. Szűcs Endre


Tóth Levente


Vass József
1953-2020

Zsolt László

JELÖLÉS

A PANTEHON tagságának bővülése

Minden évben öt új taggal bővülhet a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON tagsága.

A PANTHEON tagságra a biztonsági szakma tagjai állíthatnak jelölteket. Jelölni lehet mindazon, a magánbiztonság területén tevékenykedő természetes személyt, aki:

 • betöltötte a 50 éves kort,
 • minimum 20 évet dolgozott a biztonságvédelmi iparágban,
 • karrierje során etikusan és pozitívan képviselte/képviseli az iparágat,
 • ismert arról, hogy kivételes eredményeket ért el a saját szakterületén,
 • ismert arról, hogy jelentősen hozzájárult az iparág elismertségéhez,
 • ismert arról, hogy karizmatikus személyiség és elfogadott vezető.

A jelölésre érdemessé teszi továbbá azt, aki:

 • saját területén innovatív, újító, fejlesztő,
 • ismert arról, hogy önkéntes és jótékonysági tevékenységet végez,
 • ismert arról, hogy tevékenyen részt vesz az iparági érdekképviseleti és szakmai szervezetek munkájában,
 • ismert arról, hogy mentorként segítette/segíti mások szakmai előmenetelét.

Hogyan történik a PANTHEON tagságra jelölés?

 • A jelölés online történik a JELÖLÉS oldalon.
 • A tagságra jelölt személy nyilatkozik arról, hogy vállalja-e a jelöltséget.
 • A jelöltséget elfogadó személyek felsorolásra kerülnek a JELÖLTEK oldalon, akikre ugyanott támogató szavazatokat lehet adni.JELÖLTEK

Jelenleg még nincs tagságra jelölt személy.

Ha Ön ismer olyan kollégát, szakembert, aki a fent felsorolt kritériumoknak megfelel, jelölje őt tagnak!

Kijár az elismerés és a nagyrabecsülés a példamutató szakmai és emberi életpályáért!TAGVÁLASZTÁS

A jelöltek közül ki lesz PANTHEON tag?

 • A 10 legtöbb online támogatást kapó jelölt közül választják ki az új PANTHEON tagokat a mindenkori tagok, akik többségi szavazással döntenek az új tagok felvételéről.
 • A tagfelvételi szavazásra minden naptári év utolsó negyedévében kerül sor.
 • A tagságot elnyerő jelöltek ünnepélyes taggá fogadására minden év utolsó negyedévében, az alapító által szervezett esemény keretében kerül sor.

DÍJAZÁS

 • A tagok a Magyar Biztonságvédelmi PANTHEON tagságáról érmet és oklevelet kapnak.
 • Pénzdíjazás ill. anyagi honorárium a tagsággal nem jár.
 • A tagság maga egy életműdíj, amely a kiemelkedő szakmai munkásságot ismeri el.
 • A díj odaítélése publikusan, a szakmai közösség és a többi tag által történik, ami alátámasztja a díj legitimitását.