Ajánlatkérés élőerős őrzésvédelemre


Ajánlatkérés élőerős őrzésvédelemre
A CEVA-PHYLAXIA ZRT. ezennel ajánlatkérést bocsát ki 1107 Budapest, Szállás utca 5.sz. - címen található gyárának élőerős őrzésvédelmére.

Pályázat A CEVA-PHYLAXIA ZRT. (1107 Budapest, Szállás utca 5.)

infrastruktúrájának élőerős őrzésvédelmére

Bevezetés:

A CEVA-PHYLAXIA ZRT. ezennel ajánlatkérést bocsát ki 1107 Budapest, Szállás utca 5 gyárának élőerős őrzésvédelmére. Jelen pályázati felhívás tartalmazza a CEVA-PHYLAXIA ZRT. által megfogalmazott, a vagyonvédelmi beszállítóra vonatkozó paramétereket, valamint mindazon információt és pályázati feltételeket, melyet a CEVA PHILAXIA Zrt, a pályázat jelen stádiumában az ajánlattevőkkel meg kíván osztani.

A CEVA-PHYLAXIA ZRT. a Ceva állatgyógyászati csoport tagjaként Budapesti központtal rendelkező vállalat. 110 országban megtalálható, ugyanakkor 42-ben gyáregységgel is rendelkezik. A vállalat elkötelezte magát amellett, hogy minden szinten újszerű, innovatív eredményeket érjen el. Kutatói nemzetközi szinten is elismert úttörők. Törekszik arra, hogy az új helyzetekre a lehető leggyorsabban reagáljon.

A CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzésvédelmének fő célja a gyári értékteremtő képesség megőrzése, a gyár területén tartózkodó személyek személyi biztonságának, a gyár területére bevitt eszközeinek, értékeinek megóvása.

Ennek érdekében a CEVA-PHYLAXIA ZRT. professzionális piaci szolgáltató igénybevételével kívánja vagyonvédelmi kockázatait minimalizálni.

Az élőerős pályázat:

Kihirdetésének időpontja: 2016. január 22.

Pályázat leadási határideje: 2016. február 09. 12.00.

Pályázat eredményének kihirdetése: 2016. február 23.

Szerződéskötés a nyertes pályázóval: A kihirdetést követően kerül egyeztetésre.

Nyertes pályázó szolgáltatásának várható megkezdése: 2016. március 14.

Jelenlegi, egyben tervezett őrzésvédelmi struktúra:

 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területén szolgáltató vagyonvédelmi struktúra 24 órás folyamatos jelenléttel működik:
 • Szállás utcai porta: 1 fő vagyonőrrel. Személy ki- beléptetési feladatok ellátása, technikai rendszerek kezelése.
 • Horog utcai I. porta: 1 fő váltásvezetővel, 1 fő vagyonőrrel. Személy ki- beléptetés, gépjármű ki- beléptetés, technikai rendszerek figyelemmel kísérése, járőrözési feladatok ellátása.
 • Horog utcai II. porta: 1 fő vagyonőrrel. Gépjármű ki- beléptetés, technikai rendszerek figyelemmel kísérése, mozgóőri feladatok ellátása.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. infrastruktúra őrzésvédelmét ellátó állomány létszáma: napi 4 fő 24 órában, a CEVA-PHYLAXIA ZRT. által előírt feladatoknak, igényeknek megfelelően.

A CEVA-PHYLAXIA ZRT. részére megfelelő pályázó:

 • Rendelkezzen a 2005. évi CXXXIII Tv által meghatározott vagyonvédelmi tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
 • Rendelkezzen a vagyonvédelmi tevékenység ellátására irányuló felelősségbiztosítással.
 • Rendelkezzen az alábbiakban megfogalmazott szolgáltatási elemek belátható elvégzésének képességével, az azokhoz szükséges szakmai, technikai háttérrel.
 • Rendelkezzen olyan szakmai fejlődési és önellenőrzési képességgel, amely a szolgáltatásának kiszámítható és folyamatos színvonalon tartását, előírt fejlesztését, fejlődését garantálja.
 • Rendelkezzen mindazon eszközökkel és technikai feltételekkel, melyek az ajánlott szolgáltatás elvégzéséhez beláthatóan szükségesek.
 • A vagyonvédelmi szolgáltatás ellátását olyan mértékben tudja vállalmi, hogy a szolgáltatásban résztvevő vagyonőrök biztosításához szükséges alvállalkozó bevonásához a Megbízó hozzájárul, azonban további alvállalkozó, munkaerő kölcsönző bevonása nem engedélyezett, a foglalkoztatás kizárólag a vagyonvédelmi beszállítóval, vagy annak a CEVA-PHYLAXIA ZRT. részéről engedélyezett alvállalkozónál lehetséges.
 • Vállalja, hogy a CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzési rendszerébe integrálásra tervezett vagyonőröket a CEVA-PHYLAXIA ZRT. biztonsági vezetői feladatait ellátók felé az első szolgálatba lépés előtt bemutatja.
 • Vállalja, hogy a CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzési rendszerében dolgozó vagyonőrök feladat ellátására a 2005. évi CXXXIII Tv. által meghatározott igazolványának másolatát, a 68/2012 XII.14. BM rendelet szerinti tanúsítványt, vagy az alóli mentességet igazoló dokumentációt ellenőrzés céljából a rendszerbe integrálása előtt bemutatja.
 • Vállalja, hogy a CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzési rendszerében dolgozó vagyonőrök foglalkoztatásának törvényes megvalósulását havi rendszerességgel igazolja.
 • Vállalja, hogy a CEVA-PHYLAXIA ZRT. területén végzett havi szolgáltatásáról a Megrendelő által meghatározott dokumentációs formában beszámol.
 • Rendelkezzen a CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzési struktúrájához és vagyonvédelmi szakfeladataira hasonló őrzési szerződéssel, amelyet szükség esetén referenciaként be tud mutatni.

Az őrzésvédelmi szolgáltatás minimálisan (kötelezően) elvárt szakmai elemei:

 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területére történő belépési és tartózkodási jogosultság ellenőrzése.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területére történő belépés, illetve eszközbevitel megakadályozása minden olyan esetben, ha a belépés, illetve eszközbevitel beláthatóan munkavédelmi, munkabiztonsági, vállalatbiztonsági kockázatot jelent.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területéről be- kilépő személyek és járművek ellenőrzése.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területén rendszeres járőrtevékenység, melynek megelőző, védelmi céllal a gyár területén történő, nem engedélyezett mozgás, tartózkodás kiszűrésére, illetve előzetesen meghatározott szempontok szerinti eltérések vizsgálata, ellenőrzése.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területére érkező vendégek és külső beszállítók beléptetése, adataik előzetesen meghatározott formában történő rögzítése, dokumentálása.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. érkező tehergépkocsik, futárszolgálat, illetve jelentősebb eszközigénnyel rendelkező szolgáltatók beléptetése, adataik előzetesen meghatározott formában történő rögzítése, dokumentálása.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. zárt láncú video megfigyelő rendszerének üzemeltetése, kameraképek megfigyelése, szükség esetén beavatkozás, illetve további intézkedések indítása.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. behatolás és tűzjelző rendszerének kezelése, szükség esetén beavatkozás, illetve további intézkedések indítása.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. területén használatos kulcsok kezelése, kulcsszabályzat alapján.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. napi tevékenységét, üzemvitelének zavartalanságát, jó hírét sértő cselekményekkel, eseményekkel kapcsolatos megelőző védelmi eljárások.
 • Egyéb, a vagyonvédelemhez, a vagyonvédelmi tevékenységhez köthető eljárások.

A szolgáltatás kötelező eszközei melyet a pályázó saját költségén biztosít:

 • Járőr ellenőrző rendszer, amely adattovábbításra alkalmas. Az adatokhoz a CEVA-PHYLAXIA ZRT. hozzáférést igényel.
 • A szakszerű ellenőrzési feladatok ellátásához mind a munkavédelmi, mind a szakmai színvonal növelése érdekében szükséges technikai eszközök biztosítása. (elemlámpa, esőkabát, munkavédelmi kesztyű, láthatósági mellény -Security felirattal-)
 • Önálló, frekvencia engedéllyel rendelkező, zárt csoportos kommunikációra alkalmas adó-vevő készülék 4 db + további 1 db CEVA-PHYLAXIA ZRT. kapcsolattartási céllal.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. színvonalához igazodó (téli – nyári) vagyonőri öltözet, amely egységes és kulturált képet ad mind a Megrendelőről, mind a Szolgáltatóról.

További ajánlattételi opció:

 • Egy, illetve több éves, fix időtartamú szolgáltatási szerződés megkötése esetén az ajánlattevő éves bontásban milyen összeg erejéig vállalja, hogy a CEVA-PHYLAXIA ZRT. vagyonvédelmi rendszerét fejleszti.
 • A CEVA-PHYLAXIA ZRT. jelenleg üzemeltetett beléptető és kamera rendszerének üzemeltetését milyen összegű vállalási díjért vállalja.

A pályázat általános szabályai, feltételei:

A pályázat ajánlattételi szakaszában a pályázó képviselője tehet fel kérdéseket a CEVA-PHYLAXIA ZRT. képviselőjének.

A CEVA-PHYLAXIA ZRT. részéről szakmai konzultációra kijelölt személyek elérhetősége:

+3670/340-52-34 telefonszámon Grimplini Ferenc

+3620/913-06-23 telefonszámon Bosnyák Csaba

biztonsági vezetők, akiknél a személyes egyeztetésre, területbejárásra szükséges igényeiket megtehetik.

A pályázattal kapcsolatosan kizárólag a meghatározott elérhetőségeken és kapcsolattartó felé kezdeményezhető információkérés, minden az előbbieken túl történő kapcsolatfelvételi, információ szerzési kísérlet a pályázó kizárását vonja maga után.

A pályázó ajánlatát kizárólag a biztonsagivezeto@ceva.come-mail címen adhatja meg. A CEVA-PHYLAXIA ZRT. az egyéb úton (postai úton/személyesen küldött ajánlatot figyelmen kívül hagyja)

A pályázó ajánlattételével elfogadja a CEVA-PHYLAXIA ZRT. által közölt pályázati szabályokat, egyben elfogadja a pályázat CEVA-PHYLAXIA ZRT. által közölt (nyertes pályázó) végeredményt.

A pályázó az általa készített ajánlatért ellenértéket nem számíthat fel.

CEVA-PHYLAXIA ZRT. jogosult a pályázat bármely szakaszában annak paramétereit módosítani, illetve a pályázatot felfüggeszteni, érvényteleníteni.

Amennyiben a pályázatát több alkalommal küldi meg a megadott határidőig, pl. javítási céllal, a legutolsó változatot tekintjük érvényesnek.

Pályázati anyagban az alábbiakról, kérjük nyilatkozzon:

Elvárható vállalkozásuktól a szolgáltatás minőségi, ár/érték alapú, továbbá általános fejlesztésére történő kötelezettség vállalás.

Volt-e vállalkozásának olyan piac- (megrendelő) vesztése az elmúlt 3 évben, amely rosszul kalkulált szolgáltatási díj, vagy szolgáltatás képtelenség miatt következett be.

Jelöljön meg a pályázatában olyan referenciát, kapcsolattartóval, amely a CEVA-PHYLAXIA ZRT. őrzési struktúrájához hasonló, és szükség esetén a feltüntetett cég a szolgáltatás megismeréséhez fogadókészséget mutat.

Ajánlott szolgáltatásuk megvalósulását hajlandóak kötbér terhe mellett vállalni.

Nyilatkozzon, hogy a vállalkozásuk rendelkezi-e legalább 10,000,000 Ft, azaz tízmillió forint készpénztartalékkal.

A kiállított számla fizetési határidejét 45, vagy 60 napos határidőre vállalják.

A foglalkoztatott vagyonőri állomány részére versenyképes fizetést tud biztosítani, amelynek összegét óra/Ft összegben megadják.

Kérjük, hogy rendelkezzen beadott ajánlatával kapcsolatban az adott ajánlat megőrzési idejét és esetleges további felhasználását illetően.

Tagek:

Hirdetés
hírdetés
SecuriFocus

A SecuriFocus.com Magyarország első, a biztonságvédelmi szolgáltatások piacára szakosodott online hír- és információs portálja.
www.securifocus.com

SecuriForum

A SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & Konferencia a SecuriFocus Kft. által szervezett rendezvény.
www.securiforum.com

Elérhetőség

SecuriFocus Kft.
1118 Budapest
Nagyszeben u. 24/A
Tel: (30) 515-3500
Email: info@securifocus.com
Megérkezett a DSC WP sorozat
Olvasta már?
Megérkezett a DSC WP sorozat