Tűzvédelmi szakmérnök képzés a Bánki karon


Tűzvédelmi szakmérnök képzés a Bánki karon
A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar februártól tűzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot indít. A négy féléves levelező képzés célja, hogy piacképes tudást biztosítson a tűzbiztonságért felelős szakembereknek.

Napjainkban mind nagyobb szükség van a követelményeket, előírásokat műszakilag értelmezni és megfelelő mérnöki ismeretek birtokában a sémáktól eltérően, kreatívan érvényesíteni tudó tűzvédelmi mérnöki szaktudásra. Éppen Az elmúlt években a magyarországi tűzvédelmi igazgatásban bekövetkezett szervezeti változások jelentős koncepcionális átalakulással is együtt jártak a tűz elleni védekezés szabályozási környezetében. Az új szemléletű jogi előírásokban megjelenő követelményrendszer erősen épít a műszaki-technikai fejlődés legújabb eredményeire. Ennek támogatására tűzvédelmi műszaki irányelvekben fektették le az adott tűzvédelmi kérdéskör opcionálisan figyelembe vehető megoldási javaslatának egy-egy változatát. Ezek azonban csak egy, az adott mérnöki problémára adható lehetséges válaszok közül. Mindezek azt is jelentik, hogy mind nagyobb szükség van a követelményeket, előírásokat műszakilag értelmezni és megfelelő mérnöki ismeretek bírtokában a sémáktól eltérően, kreatívan érvényesíteni tudó tűzvédelmi mérnöki szaktudásra. A megalapozott kockázatértékelésre támaszkodó tűzbiztonság elérése azonban nem merül ki a minden szempontot figyelembe vevő gondos tervezéssel. Minden munkáltató és vállalkozás elsődleges érdeke, hogy a működésük során képes legyen garantálni az élet- és vagyonbiztonságot. Ez pedig csak mélyreható szakmai alapokra támaszkodó és gyakorlatorientált oktatás keretében felkészített, hozzáértő tűzvédelmi szakemberek hathatós közreműködésével teremthető meg. A szakirányú továbbképzés célja: Egymásra épülő, korszerű szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a gazdálkodó szervezeteknél, illetve a közigazgatási, valamint a rend- és honvédelemi szerveknél, illetőleg a katasztrófavédelem tűzbiztonságért felelős munkaköreiben dolgoznak. A képzés 4 féléves, levelező, önköltséges, kéthetente péntek délután és szombaton, esetenkénti kiegészítő gyakorlati összevonásokkal A képzés díja: 180.000,- Ft/félév Jelentkezés feltétele: Műszaki képzési területeken legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben főiskolai szintű képzésben) megszerzett mérnöki alapdiploma (BSc), illetőleg mérnöki diploma (MSc) Megszerezhető végzettség: Eredményes záróvizsga esetén a hallgatók Tűzvédelmi szakmérnök oklevelet kapnak. A záróvizsga tárgyai:
 •  Tűzvédelmi berendezések tervezése
 •  Tűzoltás és kárelhárítás
 •  Létesítési és használat tűzvédelme

 • A korábban szerzett ismeretek, gyakorlatok beszámítási rendje: A korábban, hasonló témában szerzett érdemjegyet az egyetem általános eljárási rendje szerint számítják be, azaz a félév kezdetén, index alapján és megfelelő tematika alapján a tantárgyfelelős oktató tesz javaslatot a beszámítás lehetőségére. A képzés során megszerzendő ismeretek:
 •  Az égési folyamatok kísérő hőtani folyamatok, illetve égés- és oltáselméleti ismeretek
 •  Az építőanyagok, épület- és tartószerkezetek viselkedésének jellemzői tűzhatás során
 •  A tűzvédelmi minősítés és a szabványosítás elvei és folyamata
 •  A tűzoltótechnikai eszközök és alkalmazásuk módszerei tűzoltás és kárelhárítás során
 •  A súlyos ipari balesetek megelőzésének szabályrendszere, valamint a veszélyes anyagok kapcsán bekövetkező haváriák kezelésének lehetőségei
 •  A kárelhárítás és műszaki mentések végrehajtásának módszerei veszélyes anyagok jelenlétében
 •  A tűzoltói beavatkozások alkalmával kialakulható szennyezések toxikus hatásainak és a környezeti károk kivédésének módszerei
 •  A kárhelyi sérülteknél jelentkező fizikai és pszichés traumáknál alkalmazandó elsősegélynyújtás szabályai
 •  A létesítés és használat, valamint a tűzoltói beavatkozások feltételeit biztosító tűzvédelmi követelmények előírásrendszere és alkalmazásuk elvei
 •  A tűzvédelmi tervezés és a kapcsolódó hatósági előírások és eljárási szabályok
 •  Az éghető anyagok tűzveszélyességi besorolásának jellemzésére szolgáló anyagi jellemzők laboratóriumi vizsgálati módszerei
 •  A beépített tűzvédelmi berendezések működési elvei és tervezésük gyakorlata
 •  Tűzmodellezés és kockázat-elemzés mérnöki módszerei, a tűzbiztonság megítélése
 •  A tűzvédelemhez kapcsolódó biztosítási ismeretek
 •  A tűzeseteket követő állapotok felmérése és a rekonstrukciós munkák szervezésére
 •  A tűzesetek keletkezési okaira utaló jelek azonosítása, értékelése és a helyszíni vizsgálatok módszertani ismeretei

 • A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységek során
 •  a tűzvédelmi szakmérnök a szakképzettség birtokában részt vesz az engedélyezési és kiviteli tervek tűzvédelmi dokumentációjának, valamint a súlyos ipari balesetek megelőzését szolgáló dokumentációk összeállításában
 •  részt vesz a létesítés során szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
 •  a jogszabályban előírt feltételek és gyakorlati idő megléte esetén önálló tűzvédelmi tervezői jogosultságot szerezhet
 •  elkészíti a tűz és veszélyes anyagok jelentette kockázatok számítógépes szimulációkkal történő értékelését
 •  végzi a létesítmények tűzvédelmét szolgáló üzemeltetési feladatokat és a tűzvédelmi berendezések műszaki kiszolgálásának tervezését, nyilvántartását és felügyeletét
 •  elláthatja a tűzvédelmi és iparbiztonsági ismereteket igénylő veszélyes üzemekben és közigazgatási szerveknél létesített speciális védelmi munkaköröket
 •  szolgálatot teljesíthet a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, és a hivatásos katasztrófavédelem tűzvédelmi hatósági szakterületének állományában

 • A szak tanterve megtalálható IDE kattintva. A tárgyak oktatói, az adott terület elismert szakemberei. Szakvezető: Dr. Nagy Rudolf, adjunktus Elérhetőségek: nagy.rudolf@bgk.uni-obuda.hu; (1) 666 5446
  Tagek:

  SecuriFocus

  A SecuriFocus.com Magyarország első, a biztonságvédelmi szolgáltatások piacára szakosodott online hír- és információs portálja.
  www.securifocus.com

  SecuriForum

  A SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & Konferencia a SecuriFocus Kft. által szervezett rendezvény.
  www.securiforum.com

  Elérhetőség

  SecuriFocus Kft.
  1118 Budapest
  Nagyszeben u. 24/A
  Tel: (30) 515-3500
  Email: info@securifocus.com
  OPTEX érzékelők disztribúciójával szélesíti a termékkínálatát a DSC Hungária
  Olvasta már?
  OPTEX érzékelők disztribúciójával szélesíti a termékkínálatát a DSC Hungária