Nem várt esemény bekövetkeztekor, felhőből érkezhet a segítség

Az Accessium rendszere támogatja az életvédelmet és a hatóság munkáját

Nem várt esemény bekövetkeztekor, felhőből érkezhet a segítség
Az épületek tűzvédelmi kialakítása során az egyik legfontosabb feladat a kiürítés tervezése. Az életvédelem célja: az ember életének, testi épségének megóvása.

Az objektumba való belépés többféleképpen történhet: ellenőrzés nélkül vagy biztonsági ellenőrzéssel, de egyre több objektumba való belépéskor az elektronikus beléptető rendszer regisztrálja a belépőt (az ideiglenes belépés szintén regisztrált, mely vendégkártyával történik). Minél több adatot tudunk, annál jobban támogatjuk az életvédelmet, és a hatóság munkáját.

A menekülés elsődleges célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, terror fenyegetettség) során biztosítsa az építmény veszélyeztetett teréből történő kijutást a biztonságos térbe, gyülekezőhelyre. (1)

A kiürítés célterülete: épületen kívüli biztonságos térbe vagy épületen belüli/épületen (födémen) elhelyezett átmeneti védett térbe történik a kiürítés, vagy a helyben maradás feltételeit biztosítják, eszerint a kiürítés történhet biztonságos térbe vagy kiürítés átmeneti védett térbe, vagy helyi védelmet alkalmaznak. (2)

A személyzet a tűzoltók megérkezéséig a menekülési felvonó segítségével megkezdi a legrászorultabbak evakuálását. A mentés során figyelembe veszik a mentési sorrendet meghatározó információkat (például: hol, melyik szinteken tartózkodnak mentendő személyek, hányan vannak, a tűz által mennyire veszélyeztetett szinten vannak, hol keletkezett a tűz). (3)

Regisztrációval történő belépéskor elméletileg az üzemeltetőnek rendelkezésre áll az épületben tartózkodók létszáma, mely fontos lehet a tűzoltók munkájának további megsegítésére. Tűz esetén az épületben tartózkodók a kiürítési célterületre kell, hogy menjenek, ahol össze kell hasonlítani a rendelkezésre álló létszámadatot a valós adatokkal.

Nézzük meg részletesen a fent említett példákat az épületbe való belépéshez:

1. Ellenőrzés nélkül: Ebben az esetben a hatóságoknak semmilyen információjuk nincs az épületben tartózkodók aktuális létszámáról. Helyiségről helyiségre haladva derítik fel az épületet, és menekítik ki az embereket, de előfordulhat, hogy egy panelházban pl. a szekrénybe tűz elől elbújt embereket nem találnak meg, és nem keresnek tovább, hiszen létszámellenőrzést sem tudnak végezni. Kiürítési célterület sok esetben nincs is meghatározva.

2. Biztonsági őrrel rendelkező épület: Az épületbe való bejutást a biztonsági szolgálat segíti, de az elektronikus beléptető rendszerrel nem rendelkező épületek létszámadatait csak a papíron vezetett adatok alapján lehet következtetni, pontos adatokat ettől a rendszertől nem lehet elvárni. Kétséges továbbá, hogy az ideiglenesen belépők pl. vendégek, futárok létszámadatai feljegyzésre kerülnek-e?! Tűz esetén a biztonsági szolgálatnál lévő feljegyzések szolgáltatnak megközelítő adatot a kiérkező hatóságoknak. A kiürítési célterületen megjelenő személyek létszámadatai megközelítőleg megegyeznek a valós adatokkal.

3. Elektronikus beléptető rendszer vendégkártya használata nélkül: Az objektumba való bejutást az elektronikus beléptető rendszer és a biztonsági szolgálat segíti. A beléptető kártyával belépő személyek létszámadatairól az elektronikus beléptető rendszer nyújt pontos adatokat, de sajnos sok esetben nem előírás az objektumba ideiglenesen belépők pl. vendégek, futárok vendégkártyával való ellátása. Tűz esetén az elektronikus beléptető rendszer létszámadataihoz hozzá kell adni a papíron vezetett, jelenleg is az objektumban tartózkodók létszámát, ami sajnos az esetek túlnyomó többségében nem egyezik a valós adatokkal, így a kiürítési célterületen megjelenő létszám eltérések a tűzriadó próbák alkalmával is megmutatkoznak.

4 Elektronikus beléptető rendszer vendégkártya használattal: Az objektumba való bejutást az elektronikus beléptető rendszer segíti. A beléptető kártyával belépő személyek és vendégek létszámadatairól az elektronikus beléptető rendszer nyújt pontos adatokat. Tűz esetén az elektronikus beléptető rendszerből kinyomtatott lista pontos létszámadatot kell, hogy tartalmazzon, de sajnos az esetek túlnyomó többségében a hatóságoknak átadott létszám adat nem egyezik meg a kiürítési ponton megjelenő valós létszám adatokkal. Hagyományos elektronikus beléptető rendszereknél az objektumban lévő számítógépeken tárolódnak az adatok, így tűz esetén sok esetben nem elérhetőek. A portán lévő kliens gép sem minden esetben tud kapcsolatban maradni az elektronikus beléptető rendszer szerverével, hiszen sok esetben tűz esetén sérül a helyi infrastruktúra.

5. Mobil kommunikációval rendelkező felhő alapú elektronikus beléptető rendszer vendégkártya használattal: Az objektumba való bejutást az épület infrastruktúrájától nem függő felhő alapú elektronikus beléptető rendszer segíti. A beléptető kártyával belépő személyek és vendégek (pl. látogatók, futár) létszámadatairól a felhő alapú elektronikus beléptető rendszer nyújt pontos adatokat, melyek bármilyen internetre alkalmas eszközről elérhetőek. A kiürítési pontokra telepített önállóan működő, mobil kommunikációt használó, akár önálló tápellátással (pl. napelem) rendelkező felhő alapú vészkiürítési olvasók regisztrálják az épületekből menekülőket a kártyájuk segítségével vagy anélkül. A felhőben összevetésre kerül az objektumban lévő beléptető rendszer adata a kiürítési pontra felszerelt olvasók adataival, így nem csak a pontos létszámadat válik ismertté, de az is, hogy név szerint kit kell még keresni, és ő hol tartózkodott utoljára. A rendszer jól átlátható, és könnyen értelmezhető megjelenítést biztosít a kiérkező hatóságoknak. A mobil technológiával működő felhő alapú elektronikus beléptető rendszer alkalmas arra is, hogy a nem várt esemény bekövetkeztekor, hozzáférést adjon az illetékes hatóságoknak a rendszerhez, és folyamatosan továbbítsa az aktuális változásokat. A felhő alapú vészkiürítési rendszer alkalmas lehet a már meglévő beléptető rendszerrel való együttműködésre is.

A magyarországi tűzriadó próbák rávilágították a hatóságokat arra, hogy tűz vagy nem várt esemény bekövetkeztekor, az üzemeltető az esetek túlnyomó többségében nem tudja pontosan megmondani az Országos Katasztrófavédelemnek az épületben tartózkodók pontos létszámát, akkor sem, ha megfelelően működő elektronikus beléptető rendszer van felszerelve, mert a valós adatok szinte mindig eltérnek. Ez a tűzvédelmi szabályzatban foglalt egyéb szabályzatok megszegésével járhat, és a létszámeltérés akadályozhatja a tűzvédelmi tevékenységet.

Az Accessium több, mint 20 év tapasztalattal rendelkezik a biztonságtechnikában, de az utóbbi tíz évet a saját fejlesztésű elektronikus beléptető, munkaidő és vészkiürítési rendszer gyártásával és fejlesztésével töltötte. Az Accessium az 5-ös pontban említett technológiával rendelkezik. Saját fejlesztésű hardvereket, szoftvert és kommunikációs protokollt használunk, vagyis céleszközöket fejlesztettünk, nem pedig meglévő eszközökre írtunk saját szoftvereket. A beléptető rendszerbe bekerülő adatokat a saját felhőbe továbbítjuk, melyet ügyfeleink az azonosítást követően bármilyen internetre alkalmas eszközön elérnek és menedzselhetnek.

Rendelkezünk teljesen mobil, saját kommunikációval rendelkező, vezeték nélküli eszközzel is, mely nedvesség, por és ütésálló, így az ilyen olvasót pl. gépjárműben, vagy a vészkiürítési pontokra telepítve lehet használni. A mobil olvasó hasznos olyan helyeken is, ahol átmeneti a kijelölt vészkiürítési pont, hiszen könnyedén mozgatható, áttelepíthető. Az olvasó tápellátása történhet vezetékes, napelemes táplálással, vagy induktív töltő kialakítással. A kiürítési ponton nem csak a pontos, objektumban tartózkodók létszámadatát tudjuk megmondani, hanem azt is rendelkezésre tudjuk bocsájtani, hogy név szerint ki hiányzik. A vészkiürítési rendszerünk több, mint 5 működik ezzel a technológiával hibamentesen, így megfelelő tapasztalattal rendelkezünk. A felhő alapú vészkiürítési megoldás további előnye, hogy az adatok azonnal a felhőbe kerülnek, így a tűz intenzitásának növekedése, továbbterjedésének mértéke és az objektum teljes egészének égése nem befolyásolja a már felhőbe került adatokat.
Beléptető rendszerünk a balesetek csökkentésében is szerepet játszik, hiszen a rendszerünkbe integráltunk olyan hangszórókat, melyet az általunk kifejlesztett RS485-ös kommunikációval láttunk el, így bármilyen, előre eltárolt mp3 üzenetet le tudunk játszani. Az üzeneteket pl. a kártya leolvasása tudja elindítani, és csak a kártyához programozott üzenet lejátszása után nyitható az ajtó, így automatizálni tudjuk a munkavédelmi tájékoztatást az objektum adott szakaszára vonatkozóan.

Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy nem a hagyományos beléptető rendszert alakítottuk át, hogy alkalmas legyen felhő alapú működésre, és internetes elérésre, hanem az alapoktól indultunk, és úgy építettük meg, hogy mobil kommunikációt használva legyen alkalmas a felhő alapú működésre, távoli elérésre és menedzselésre.

A technológiák adta lehetőséget ragadtuk meg, és a felhőt, az IoT lehetőségeket, az M2M kommunikációt és a Big Data-t egybegyúrtuk, szem előtt tartva, hogy a rendszer biztonságosan legyen működtethető, alacsony legyen a beruházási költség, felhasználóbarát legyen, és támogassa az életvédelmet. Az idei 100 Magyar Találmány és Fejlesztés díjat elnyerte a Flame tűzcsaptérkép és vonulásszervező applikáció, mely az önkéntes tűzoltóságok és mentőszervezetek számára nyújt hatékony segítséget. A megoldás a riasztásokat kezeli, a riasztás beérkezésétől számítva a kivonuláson át a visszaérkezésig. Az Accessium és a Flame együttműködése elkezdődött, így nemzetközi szinten itthon valósulhat meg először egy egyedülálló megoldás, mely példaértékű támogatást tud adni a hatóságoknak egy nem várt esemény létrejöttekor. Az applikáció egyik célja, hogy a kiürítéssel kapcsolatos adatokat jelenítse meg, külön megjelölve a veszélyes területen tartózkodókat, és a létszámadaton kívül az objektumban tartózkodó személyek nevét és elérhetőségét, könnyen értelmezhető formában is megadja. Így válik az életvédelem és a technológia a 22. század valóságává.

A jövőt abban látjuk továbbá, hogy a tűzjelző rendszertől kapott információkat is meg lehet jeleníteni a beléptető rendszerben, és ezeket továbbítani lehet a hatóságoknak, vagy a jogosultsággal rendelkező személyeknek. A beléptető rendszer a nem túl távoli jövőben képes lesz a tűzjelző érzékelők jeleinek megjelenítésére, akár térképes megjelenítéssel is.

(1) Országos Tűzvédelmi szabályzat - 3.1
(2) Országos Tűzvédelmi szabályzat - 3.4
(3) Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - 7.3.9.2.
Tagek: beléptető

SecuriFocus

A SecuriFocus.com Magyarország első, a biztonságvédelmi szolgáltatások piacára szakosodott online hír- és információs portálja.
www.securifocus.com

SecuriForum

A SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & Konferencia a SecuriFocus Kft. által szervezett rendezvény.
www.securiforum.com

Elérhetőség

SecuriFocus Kft.
1118 Budapest
Nagyszeben u. 24/A
Tel: (30) 942-2789
Email: info@securifocus.com
Ismerd meg a CompMarket-et és fedezd fel velünk az Uniview termékeit!
Olvasta már?
Ismerd meg a CompMarket-et és fedezd fel velünk az Uniview termékeit!