A CCTV filozófiája 2.

… avagy semmi sem változik, csak a technológia fejlődik

A CCTV filozófiája 2.
Mint azt már korábban írtam, nem a CCTV „művészetéről” írok, mivel arról sokkalta elhivatottabb és nagyobb tudású mesterek (a teljesség igénye nélkül: Vlado Damjanovski, Tóth Levente, Ecsedi Ákos, Kállay Gyula) már rengeteget értekeztek, és feltétel nélküli tiszteletem nem teszi lehetővé, hogy babérjaikra törjek. Viszont a filozófiája már egy másik kérdés.

S mert semmi sem változik, továbbra is Szun-ce mester által megfogalmazott (de legalábbis neki tulajdonított) gondolatokat veszem alapul, hogy egy kicsit irányt szabjak a CCTV filozófiájával kapcsolatos gondolataimnak. Lehet, a CCTV filozófiája nem annyira látványos, mint a művészete, de a művészet csak akkor lesz minden szakmából, ha a filozófiájával tisztában vagyunk. Korábbi írásomban fogalmazottakat kevéssé tovább boncolgatva, egy „ütőképes” CCTV rendszerrel kapcsolatban kiemelt fontosságú, hogy…

…a győzelem az, ami fontos, nem pedig az, hogy sokáig bírjuk…


Természetesen itt sem szabad (kizárólag) szó szerint venni az intelmet. Bár az időtényező fontos, de sokkal inkább stratégiai kérdésről van szó, mint szimplán egy fizikai paraméterről. Magyarán, egy CCTV rendszer esetében nem az a fontos, hogy fent legyen, csillogjon és villogjon, mint Salamon (tök-)lámpása a visegrádi toronyban, lehetőség szerint az idők végezetéig, de lehetőség szerint még azon túl 2 nappal. Az elsődleges célhármast – elrettentés / detektálás / reagálás – figyelmen kívül hagyva csak pénzt és humán erőforrást pazarlunk, rosszabb esetben megágyazunk annak, amit az adott video-megfigyelőrendszer alkalmazásával (alapértelmezés szerint) el akartunk kerülni.

A fentieknek megfelelően, egy rendszer megtervezésekor – a műszaki / technológiai sajátosságok figyelembe vételén túl – meg kell határoznunk, hogy milyen feladatokat kell annak ellátnia, figyelembe véve a védett terület és az alkalmazó entitás adottságait. Az egyszerűség kedvéért feladat/cél lehet egy raktár vagyonbiztonságának növelése, ami az „eltulajdonítási ráta” optimalizálásán (nullához közelítésén) túl magában foglalhatja pl. a tűz, víz stb. káresetek hatásainak csökkentését / megelőzését. A kamerák és kiegészítőik (pl. optika, konzol) egyéb rendszereszközök és funkciók (rögzítők, analitikai megoldások) helytelen megválasztása és/vagy finomhangolása esetén lesz egy igen drága, jól működő, de rosszul funkcionáló vagyonvédelmi rendszerünk; mely pazarolja az alkalmazó entitás anyagi erőforrásait, védelmet korlátozottan biztosít; a humán erőforrást pedig (amennyiben van biztonsági személyzet és/vagy távfelügyelet) erősen leterheli, mivel nem támaszkodhat az adott CCTV rendszerre / hozzá szokott, hogy csak korlátozottan bízzon meg benne.

A kulcsfogalom itt is a kreativitás és a proaktivitás. A reaktív tervezés előbb-utóbb megbosszulja magát. Nincsenek univerzális megoldások, melyek mindenhol ismétlődő jelleggel biztosítanák az optimális hatékonyságot; kell, hogy a „hadvezér” pontosan ismerje a védendő terület, valamint a potenciális veszélyforrások minden sajátosságát, képes legyen kreatív/proaktív fenyegetéseliminálási stratégiákat kidolgozni, s a rendszert – annak tervezése és rendszeres(!) továbbfejlesztése során – ezek tudatában alkossa meg.

… formája hasonló legyen a vízhez…


Szun mester mondotta volt, „A víz a földterülethez igazodik, úgy irányítja folyását; a hadsereg az ellenséghez igazodjék, úgy biztosítsa magának a győzelmet.”

Természtesen, egy műszaki rendszer esetében képzavarnak tűnhet, hogy a vízhez legyen hasonló. Őszintén megvallva, eléggé nehézkes egy CCTV rendszer esetében biztosítani azt, hogy az adott „ellenséghez” (detektálandó / elhárítandó) veszélyhez idomulva, minden esetben maximális hatékonysággal „lépjen fel”.

Kerülendő, hogy túl gyakran ismételjem magam, vegyük alapvetésnek, hogy hardver oldalon minden rendben, a megfelelő eszközök a megfelelő helyre vannak telepítve. Mindössze említés jelleggel szúrom ide, hogy az egyre fejlődő dróntechnológia sokat fog hamarosan hozzá tenni a vagyonvédelmi rendszerek „vízhez hasonlatossá” tételéhez. Ami az adott CCTV rendszert a vízhez hasonlóvá képes tenni jelenleg, az a megfelelő szoftver (annak értő kezelése) és a humán erőforrás. Nem kezdem most el sorolni és elemezni a rögzítők operációs rendszerei és VMS-ek (video-menedzsment rendszerek) eseménykezelő megoldásainak, valamint az „okos” és mesterséges intelligencia (MI) alapú analitikai megoldások erényeit és hátrányait, részben azért, mert ezekről már korábban írtam, plusz a „helyhiány” végett.

Mindazonáltal fogadjuk el, hogy a XXI. század második évtizedének lassan közepén igenis már léteznek olyan szoftveres megoldások, melyek biztosítják azt, hogy a letelepített video-megfigyelőrendszer „vízhez hasonlatos” módon képes legyen alkalmazkodni az „ellenség” (lehetséges fenyegetések ide értve a kibertérből érkezőket is) sajátosságaihoz. Természtesen nem elfelejtendő azon tény, hogy erre (ma még) csak akkor képes, ha ott áll mögötte az intelligens humán elme, biztosítva rendszer hatékony, szerves adaptálódását a fenyegetettségi helyzet változásához.

…aki az ellenség helyzetének megismerésével nem törődik, az nem lehet a győzelem ura…


Bármilyen tökéletes rendszert is tervezzek, a leghatékonyabb / -magasabb minőségű eszközök alkalmazásával, ha nem ismerem az ellenség helyzetét (a lehetséges fenyegetések mibenlétét és sajátosságait), akkor az adott terület védelmét legfeljebb csak félig garantáltam. Tudnom kell, hogy hol a legegyszerűbb a behatolás / távozás és honnan nem várható veszély. S persze azzal is tisztában kell lennem, hogy egy különösen vonzó célpont esetében, egy „szofisztikáltabb” elkövető épp az utóbbi irányból fog érkezni, legalább is szignifikáns valószínűséggel. Lehetséges, hogy a tűz „mindig ott” keletkezik, de fel kell ismernem, hogy milyen egyéb okokból keletkezhet még tűz, merre terjedhet, mi befolyásolhatja a begyulladást és az oltást, miként detektálhatom idejekorán a keletkező tűzfészkeket stb. A példák a végtelenségig folytathatók. Ha az illetékes hadvezér nincs annak tudatában, hogy új „játékosok” érkeztek a védett terület előnyeinek „kiaknázására” és továbbra is „Egyszerű János és népi zenekara” vendégszereplésére készül, bármilyen jó igy legyen az irányítása alatt lévő rendszer, jó eséllyel az első menetet már el is veszítette.

…vannak fejedelmi parancsok, amelyeket nem szabad elfogadnunk…


Amennyiben „hadvezérként” ismerjük a magas funkcionalitású, megfelelően finomhangolt vagyonvédelmi rendszerünk minden sajátosságát, humán erőforrásunk (ha van) képességeit és a potenciális fenyegetések forrását, képességeit, irányát, ez esetben csak erőteljes megfontolás esetében fogadjuk meg a felettes hatalom „javaslatait”, különösen akkor, ha „zabhegyező” kíván „tanácsot” adni a megfelelő optika kiválasztásához. Amennyiben nem így cselekszem, annak eredménye minimálisan anyagi kár, legrosszabb esetben tragédia. Vannak helyzetek, amikor adott „fejedelmi parancs” esetén (különösen, ha ahhoz ragaszkodnak) jobb lemondani, mintsem bevállalni egy West Balkán jellegű katasztrófát. (Tudom, ott az inkompetencia ült tort az emberi mohósággal, köze sem volt a szakmai tudáshoz és alázathoz.)

… bölcsesség és ravaszság nélkül nem tudunk kémeket alkalmazni…


Számtalan egyéb funkciója mellett egy CCTV rendszer – akarva / akaratlanul, GDPR ide, vagy oda – adatokkal lát el minket. Nem szükségszerűen meghatározott emberekről, de a védett területen tevékenykedő emberek szokásairól, megfelelő kiegészítő eszközök (szenzorok széles skáláját ide értve, pl. hőmérséklet, levegőminőség, LiDAR stb.) integrálásával számtalan „metaadatról” gyűjthetünk hasznos, a rendszer és az alkalmazó entitás tevékenysége finomhangolását / fejlesztését támogató információt. Kiragadott példaként ilyenek lehetnek a látogatószámláló és „hőtérkép” (az emberi mozgást összegző grafikával megjelenítő) megoldások. Viszont, a beérkező információkat – legyenek azok képi, vagy egyéb forrásból származók – tudni kell hatékonyan elemezni, célirányosan értelmezni. Enélkül „kémeink” (kamerák és érzékelők) képességeit nem tudjuk kiaknázni, technikailag a pazarlás „bűnét” valósítjuk meg. Természetesen jelen fejezetben nem a hatályos (a polgári vagyonvédelmet keretező) jogszabályokkal teljes mértékben szembe menő, adott személyeket célzottan megfigyelő eszközök alkalmazására utaltam; az egy teljesen másik témakör, bár az ebből szerzett információk elemzéséhez és felhasználásához is „bölcsesség és ravaszság” szükséges.

Kevéssé elkalandozva a drónok irányába, megszívlelendő Szun-ce azon ajánlása, mely szerint „…fel kell ismernünk az ellenségnek azokat a kémeit, akiket a mi kikémlelésünkre hozzánk küld…” Logikusan itt nem az emberi kémekre gondolok, hiszen azok felderítése egy másik szakma, még a polgári életben is. Azonban az egyre olcsóbb és hatékonyabb drónok alkalmazásával igen könnyen és viszonylag távolról nyílik lehetőség egy védett terület megfigyelésére, de akár kibertámadások kivitelezésére. Ebből fakadóan egyre inkább készség szintre kell emelni a drónelhárítással kapcsolatos technológiák alkalmazását, vagyonvédelmi rendszerekhez illesztését, a belőlük kinyerhető információk értő felhasználását.

Zárszóul

Amikor a CCTV filozófiájáról beszélek, leginkább a stratégiaalkotási és -alkalmazási képességek szükségességére igyekszem rávilágítani. Magától értetődően a megvalósítás képessége, a folyamatos tanulás, képességeink csiszolás, egy adott gondolkodásmód folyamatos alkalmazása, szakmai véleményünk asszertív képviselete és a szakmai alázat sem maradhat el, mivel ezek nélkül „féllábú” minden stratégia. Nem mellesleg az örök jelző, a proaktivitás az, melynek végig kell kísérnie minden CCTV rendszert, a tervezéstől, az alkalmazáson át az „upgrade”-ig (vagy leszerelésig). Ami a proaktivitást illetti, kritizáltam magam is eleget, de ma már nehezen elképzelhető, hogy az MI nélkül megvalósítható egy valóban proaktív CCTV / vagyonvédelmi rendszer, s ez a napok előrehaladtával egyre inkább így lesz. Új világ, új korszak, az ember is új? Szerintem nem. Azzal zárnám, amivel indítottam: semmi sem változik, csak a technológia fejlődik – az viszont rohamléptekben.

Szerző: OVSZ

Hirdetés
hírdetés
SecuriFocus

A SecuriFocus.com Magyarország első, a biztonságvédelmi szolgáltatások piacára szakosodott online hír- és információs portálja.
www.securifocus.com

SecuriForum

A SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & Konferencia a SecuriFocus Kft. által szervezett rendezvény.
www.securiforum.com

Elérhetőség

SecuriFocus Kft.
1118 Budapest
Nagyszeben u. 24/A
Tel: (30) 942-2789
Email: info@securifocus.com
Wisenet nagy látószögű QVGA radiometrikus AI hőkamerák
Olvasta már?
Wisenet nagy látószögű QVGA radiometrikus AI hőkamerák